ĐỆ NHẤT LƯƠN

Lươn tươi phi lê

ĐỆ NHẤT LƯƠN

Lươn tươi cắt khúc

ĐỆ NHẤT LƯƠN

Lươn ướp xứ nghệ

ĐỆ NHẤT LƯƠN

Lươn cuộn chả quế

ĐỆ NHẤT LƯƠN

Lươn om chuối đậu

ĐỆ NHẤT LƯƠN

Lươn xúc bánh tráng

ĐỆ NHẤT LƯƠN

Sản phẩm Big size